Cabinetul a fost înfiintat în anul 2008 si îi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995,republicata, privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, ale Statutului profesiei de avocat si a Codului deontologic profesional al avocatilor din Uniunea Europeana. Beneficiind de experienta avocatului titular, activitatea acestui cabinet este caracterizata de profesionalism si corectitudine fiindcã se doreste a se veni în întampinarea problemelor clienilor prin abordarea lor competentã, prin studierea legislatiei în continuã schimbare, a jurisprudentei, prin raportare la activitatea instantelor de judecatã si nu in ultimul rând tinand cont de concurenta în domeniu. Experienta acumulatã, contactul permanent cu teoria si practica judiciarã sunt concretizate prin rezultatele obtinute dar si prin respectarea anumitor principii:


PROFESIONALISM
Studierea temeinicã a cauzelor incredintate permite o abordare corectã si serioasã a problemelor juridice ridicate de acestea.


CONFIDENTIALITATE
Acest principiu, caracteristic practicii avocatiale este respectat cu strictete, fiind deosebit de relevant în stabilirea unei bune relatii de colaborare avocat-client.


RESPONSABILITATEA FATA DE CLIENT
Este unanim acceptat faptul ca avocatul trebuie sã informeze în mod corect clientul despre posibilitatile pe care le are privind câstigarea procesului, costurile pe care le implica acesta, durata în timp, caile de atac si alte aspecte care, cumulate, influenteazã în luarea oricarei decizii privind declansarea unui proces.